Acords marc de reforma i conservació d’espais públics de districtes de Madrid


Acords marc de reforma i conservació d’espais públics de districtes de Madrid

Aquests acords marc tenen com a objectiu realitzar treballs de rehabilitació i millora dels espais públics que depenen dels districtes, com places, parcs i vies de districte incloent actuacions de reforma integral de parcs i pavimentació de vies i voreres, així com instal·lació de zones de jocs infantils , àrees canines i zones d’exercici a l’aire lliure i zones de majors, als districtes de Ciudad Lineal, Chamberí, Retiro, Carabanchel, Barajas, Tetuán i Salamanca de Madrid.

Client:
Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2019 – 2022
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
8.160.000 €/anuals

Aquests treballs de rehabilitació s’articulen mitjançant l’adjudicació, al llarg del període de vigència de l’acord marc, de contractes derivats, també anomenats contractes basats.
 
Els acords inclouen tots aquells espais públics la responsabilitat de conservació recau sobre els districtes de la ciutat.

Els contractes destinen a més, mitjans per cobrir altres necessitats dels districtes com la modificació o trasllat de quioscs mitjançant execució subsidiària, i actuacions per assegurar el bon desenvolupament de les festes populars i esdeveniments de cada districte, entre d’altres.

 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis per realitzar

- Manteniment de zones estancials i vies públiques districtuals.
- Rehabilitació de parcs i places i instal·lacions infantils, de majors i a l'aire lliure.
- Condicionament i reconstrucció d'acerats i calçades.
 
 

Mitjans del servei

Equip d'execució d'obres i propostes:
Cap d'obra responsable i encarregat per cada districte.
Suport de l'oficina tècnica de la Direcció

Durada

La durada dels contractes és de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga d'1 o 2 anys, segons districte.

Descàrregues


Galeria d'imatges