Servei de manteniment de jocs infantils i àrees de joc de Mollet del Vallès


Servei de manteniment de jocs infantils i àrees de joc de Mollet del Vallès

El servei consisteix en la conservació de les àrees de jocs infantils. Inclou també la neteja i conservació de les superfícies amortidores, sorrals i tanca permietral.

Client:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Localització:
Barcelona
Període:
De Juny del 2014 a Juny del 2016
Tipus de servei:
Mobiliari urbà i jocs infantils
Import:
157.891 € (IVA exclòs)

El servei consisteix en la conservació de les àrees de jocs infantils. Inclou també la neteja i la conservació de les superfícies amortidores, els sorrals i la tanca perimetral.

El servei inclou el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, el qual garanteix un nivell alt de seguretat per a l’usuari, tot mantenint el valor lúdic i estètic de les estructures.

 
DETALLS

Dades tècniques

Descripció del servei

Revisió setmanal rutinària de totes les instal•lacions per detectar-hi qualsevol anomalia, així com per reparar-la.

Revisió del funcionament dels elements lúdics i manteniment de les parts mòbils, els ancoratges, els engranatges, les cordes i els cargols.

Revisió integral anual dels jocs, revisió més exhaustiva de totes les estructures.

 

Pintada anual de les estructures i neteja de grafits.

Manteniment del paviment amortidor de les àrees de joc i els sorrals.

Reparacions, treballs d’urgència i rejoveniment dels jocs per tal d’adequar les àrees a la normativa vigent.

Descàrregues


Galeria d'imatges