Treballs de replantació d'un arbre Tilia Cordata de 50 tones a Barcelona


Treballs de replantació d'un arbre Tilia Cordata de 50 tones a Barcelona

Utilització del sistema Treeplatform® per a la replantació d'un exemplar de Tilia Cordata de 50 tones i amb una copa íntegra de 4,5m x 4,5m x 1m de grandària, a la carretera de Ribes, Barcelona.

Tipus de servei:
Gestió d'arbrat
Conegut popularment com a Til·ler, aquest arbre tan estès al llarg d'Europa porta el nom científic de Tilia Cordata i pot arribar fins als 30 metres d'alçada.
 
Per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona és necessari replantar un exemplar de 50 tones situat a la carretera de Ribes. Amb una copa íntegra de 4,5m x 4,5m x 1m, la biologia i fenotip de l'arbre motiven l'elecció del sistema Treeplatform® per al seu trasplantament.
 
Aquest mètode es divideix en dues fases:
 
1. Treballs de preparació, que inclouen sondatges d'inspecció per a redefinir la mota així com la 
instal·lació d'un sistema de reg i d'ancoratge provisional. Després es col·loca la maquinària, s'instal·la la plataforma Treeplatform® i es procedeix a l'ancoratge per al moviment.
 
2. Moviment i plantació: Una vegada preparat el terreny, es recol·loca i s'alça l'arbre amb grua. El segon moviment de l'exemplar a la seva ubicació final implica la plantació i instal·lació del sistema d'ancoratge definitiu mitjançant cables d'acer.
 
Finalment es procedeix a la instal·lació d'un sistema de reg automatitzat i aportació de 10 cm de mulch. 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges