Ampliació de les instal·lacions del centre sociosanitari San Juan de Dios a Ciempozuelos


Ampliació de les instal·lacions del centre sociosanitari San Juan de Dios a Ciempozuelos

Construcció d'una nova unitat amb cinc mòduls residencials per a atendre les necessitats particulars del centre assistencial sociosanitari San Juan de Dios a Ciempozuelos, Madrid.

Client:
Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Localització:
Madrid
Període:
Maig 2019 – Febrer 2021
Tipus d'obra:
Equipaments
Tipologia:
Centres sanitaris
Import:
6.912.000€
Arquitecte:
PMDJ Pérez Montero de Juan, arquitectos. Javier Jiménez Sánchez Dalp
El centre assistencial sanitari i sociosanitari San Juan de Dios és referent en salut mental i atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. L'ampliació de l'edifici consisteix en la construcció de la nova Unitat la façana de la qual presenta diferents volums marcats per la topografia escalonada del terreny. També es respecta la diferència de cota entre les façanes est i oest per a oferir dos accessos principals: un a la planta baixa i un altre a la primera planta.
 
Les obres inclouen: tancament exterior, façana i impermeabilitzacions; obra de paleta interior i revestiments; climatització; instal·lació de xarxes elèctriques; treballs de lampisteria i urbanització.
 
Les comunicacions verticals es divideixen en dues parts. L'escala principal travessa les plantes baixa, primera i segona per a vincular la zona residencial amb el munta llits i la rampa. D'altra banda, l'àrea de serveis compte amb la seva pròpia escala, munta llits i 
muntacàrregues, des del soterrani fins a la planta coberta. Un mòdul en la planta baixa, dues a la primera planta i dues més a la segona completen els cinc mòduls residencials construïts.
 
A la planta baixa se situen les sales de visites i el passadís de consultes, així com els vestuaris del personal sanitari, l'office i el menjador. En la primera planta es destina un espai per als residus i la roba bruta, així com una ropería àmplia. Però els vestuaris per al personal del centre se situen en la segona planta.
 
En la coberta s'instal·len panells fotovoltaics per a la cogeneració d'ACS i climatitzadors que proveeixen d'aire primari a la xarxa de ventiloconvectors. Els serveis es reben a través de la galeria subterrània del complex en la planta soterrani on se situen el quart de producció, la sala de bombes, el dipòsit de gasos medicinals i les estades de magatzematge. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Emplafonat tauler fenòlic sobre rastreles 
2.976 m²

Enrajolat gres porcellànic en peces de 3000x1000x3,5 mm 
887 m²

Aglomerat asfàltic 
403 t

Solat de terratzo 
3.962 m² 
 
Barana exterior vidre botonat 
110 m² 
Façana formigó polímer
3.872 m² 
Descàrregues


Galeria d'imatges