Construcció de l’Hotel Prestige Congress de 4 estrelles a l’Hospitalet de Llobregat


Construcció de l’Hotel Prestige Congress de 4 estrelles a l’Hospitalet de Llobregat

Client:
Hotels Rosinc, S.A. (Alexandre Hotels)
Localització:
Barcelona
Tipus d'obra:
Equipaments
Arquitecte:
Joan García

Construcció de l’Hotel Prestige Congress de 4 estrelles a l’Hospitalet de Llobregat

Construcció d’un edifici d’ús hoteler de dues plantes subterrànies, planta baixa, nou plantes tipus amb capacitat per a cent seixanta habitacions i planta coberta. Superfície construïda d’edificació 16.360 m2 i 6.740 m2 d’urbanització.

Fonamentació perimetral de les dues plantes subterrànies amb pantalles de formigó i pilons in situ encepats de formigó armat en pilars.Una estructura fins a cota de rasant de formigó armat dissenyada amb pilars i lloses i, des de la planta baixa, arranca el cos central de l’edifici en forma de mitja lluna amb una estructura metàl·lica i forjats de xapa grecada. Façanes de xapa d’alumini lacat aïllant amb zones puntuals de tancament amb mur cortina. Coberta invertida amb acabat en grava.

Divisions interiors en envans secs amb perfils d’acer galvanitzat i envans de maó calat a les zones soterrades.

Portes isofòniques de 45 db d’entrada a les habitacions xapades en fusta wengué.

Revestiment acústic a la zona de salons de tipus topakustik; banys de rajola blanca 20 x 20 cm; zones nobles d’aplacat de fusta wengué, pedra natural, enguixat i pintura interior; habitacions amb placa de guix laminat acabat amb pintura de tipus sabula. Paviment de la planta de la 1 a la 9 a les habitacions i als passadissos amb moqueta encolada, recepció i zones nobles de pedra natural, interior d’habitacions amb parquet i banys i zones de serveis amb gres.

Sostres de la zona de serveis i plantes de la 1 a la 9 amb placa d’escaiola laminada de 13 mm contínua i acabats en pintura plàstica; a la planta baixa, les zones de salons i la recepció amb sostre desmuntable de tipus topakustik continu i zona d’aparcament de plantes subterrànies amb acabat de llosa pintada a dues capes amb pintura plàstica.

 

Galeria d'imatges