Reforma d'edifici existent per dedicar-lo a Hotel****

Reforma de edificio existente para dedicarlo a Hotel****

Reforma d'edifici existent per dedicar-lo a Hotel****

Rehabilitació de l'edifici Sito de carrer Aragó de Barcelona per canviar-lo a hotel de 4 estrelles.

Client:
Alting Grup Immobiliari
Localització:
Barcelona
Període:
Desembre de 2014 - Novembre de 2015
Tipus d'obra:
Equipaments
Tipologia:
Hoteler
Import:
3.625.000,00 € (IVA no inclòs)
Arquitecte:
Jordi Vinyoles

Reforma d'edifici existent amb canvi d'ús per dedicar-lo a hotel. L'edifici té una superfície construïda total de 3.407,98 m2 i l'obra es va desenvolupar a planta soterrani, planta baixa, planta altell, sis plantes pis i planta coberta.

Les obres van incloure els treballs d'enderroc i reconstrucció de l'estructura existent, així com l'execució d'un nucli central per al transport de l'hotel.

 
DETALLS

Dades tècniques

Fonamentació
Mitjançant murs de contenció de terres i lloses de formigó armat, per al dipòsit d'aigua i fossats d'ascensors.

Estructura
Estructura vertical a base de pilars metàl·lics. Estructura horitzontal a base de lloses de formigó armat i forjats col·laborants.

Coberta
Coberta transitable en què es construirà una piscina.

Rehabilitació
Treballs de rehabilitació de façana amb reproducció dels finestrals a les dues plantes de remunta de façana que es realitzen.

Descàrregues


Galeria d'imatges