Centre Cultural Medina Elvira


Centre Cultural Medina Elvira

Edifici públic destinat a albergar un auditori, una biblioteca, la Casa de la Cultura de Atarfe i un aparcament.

Client:
Projecte Atarfe, S.A.
Localització:
Granada
Període:
De juny de 2005 a febrer de 2007
Tipus d'obra:
Equipaments
Tipologia:
Centres culturals
Import:
11.873.985,00 € (IVA exclòs)

Les obres van consistir en la construcció d'un edifici singular, amb una superfície total construïda de 9.638m2, destinat a diversos usos de caràcter cultural, amb fonamentació a força de llosa de formigó armat i murs pantalla per a la formació dels soterranis.

L'estructura és mixta mitjançant forjats reticulars amb pilars de formigó armat proveïts alguns d'ells d'àbacs de formigó armat i altres metàl•lics. Les grans llums van executar amb cintres metàl·liques. El projecte comprenia, a més, l'execució d'altres obres com a instal·lacions i equipament de mobiliari.

 

Galeria d'imatges