Complex parroquial de l’Ascensión del Señor

Complejo parroquial de la Ascensión del Señor

Complex parroquial de l’Ascensión del Señor

Construcció de la fase II d’una església i un centre parroquial al PP-4 del polígon Aeropuerto, ST 14 de Sevilla. Arquitecte: AGI Architects.

Client:
Arxidiòcesi de Sevilla
Localització:
Sevilla
Període:
De març del 2012 a agost del 2013
Tipus d'obra:
Equipaments

Execució de la fase II del complex parroquial de l’Ascensión del Señor de Sevilla. A la fase I es van construir els salons parroquials i l’habitatge del rector al costat de zones de servei. A la fase II es va construir l’església per completar l’edificació existent, la qual tancava, a més, la quarta façana del gran atri.

El 2014 el complex va rebre el primer premi en la categoria d’edificis religiosos en la 3a edició del certamen internacional World Architecture Festival (WAF), celebrat a Singapur i en què van participar 288 projectes procedents de més de 50 països.

 
DETALLS

Dades tècniques

Fonaments

Per mitjà de pilons travats entre si mitjançant ceps i bigues centradores i encastats fins a la capa de les graves a una profunditat de 10 metres 350 metres de pilons in situ Ø 35 cm 160 m de pilons in situ Ø 45 cm.

Coberta

De xapa, amb aïllament tèrmic tipus Isover Ibr i acústic tipus Isover 150/175. 1.316 m² de safata de pestanya d’acer prelacat.

Estructura

Metàl•lica, excepte en determinades zones on hi ha una estructura mixta de forjats de xapa col•laborant de formigó armat i perfils de suport d’acer S275. 1.179 m² de forjat reticular de bloc de polièster. 86.096 kg d’acer de perfils laminats en biga i suport.

Revestiment

1.008 m² de paviment de marbre color crema.

Façana

De xapa exterior similar a la coberta. Portes i finestres exteriors amb vidre reversible.

Fusteries interiors

De fusta massissa i solera de marbre.


Galeria d'imatges