Ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol per atendre a pacients amb covid-19


Ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol per atendre a pacients amb covid-19

En un temps rècord i davant l'emergència de la pandèmia de la covid-19, s'està construint un mòdul I-Covid Compact amb sistema de construcció industrialitzada, adossat a les instal·lacions de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

Client:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Localització:
Barcelona
Període:
Setembre 2020 - gener 2021
Tipus de servei:
Equipaments
Import:
11.515.427,23 € (IVA exclós)
La saturació del sistema sanitari a causa de la pandèmia obliga a la construcció d'un mòdul I-Covid Compact, adossat a les instal·lacions de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. 
 
Mitjançant un sistema de construcció industrialitzada, i en un temps rècord, aquest equipament especialitzat es construeix per atendre a pacients amb la covid-19. 
 
Es tracta d'un edifici de quatre plantes, dissenyat per ocupar una superfície de terrenys al més petita possible, tenint en compte el nombre de llits plantejat. El seu mòdul base, de 5 x 15 metres, es repeteix 13 vegades horitzontalment i genera una superfície d'implantació de només 975 m2. 
 
La planta baixa s'ha pensat per als serveis de selecció, diagnòstic i àrees de personal, i les tres plantes superiors, per a unitats de cures intensives. 
El disseny en alçada d'I-Covid Compact, pensat per a parcel·les de petites dimensions o zones urbanes denses i amb orografia complicada, és un model arquitectònic desenvolupat pel CatSalut i PMMT Architecture per fer front a l'actual emergència sanitària. 
 
El sistema industrialitzat de fabricació i muntatge de peces permet construir noves instal·lacions en un màxim de 20 setmanes. A més de complementar la capacitat de l'hospital del qual formen part, aquests mòduls funcionen com a ampliacions que es poden destinar a usos diferents segons les necessitats del centre. 
 
Un cop superada l'emergència per la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, l'I-Covid Compact es destinarà a consultes externes o hospitalització convencional. 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges