Construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la mateixa finca a Tortosa


Construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la mateixa finca a Tortosa

Client:
Gestión de Infraestructuras, S.A. (GISA)
Localització:
Tarragona
Tipus d'obra:
Equipaments
Arquitecte:
Estudi Carme Pinós, S.L.P.

Construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la mateixa finca a Tortosa

Construcció d’un aparcament de tres plantes subterrànies amb una superfície construïda de 7.703,60 m2.

Demolicions i Moviment de Terres

- Demolició de cabina telefònica i portalada.
- Rebaix del terreny fins a tres plantes subterrànies (18.976,53 m3).

Fonamentació

- Pantalles de 60 cm de gruix i profunditats compreses entre 17,90 i 19,95 m (3.996,72 m2).
- Pilons apantallats de 60 i 80 cm de gruix i 8, 10, 12 i 14 m de profunditat (2.370,00 m2).
- Llosa de fonamentació d’1,00 m de gruix (2.841,19 m3).

Estructura

- Pilars de formigó armat (160,45 m3) i metàl·lics (49.637,37 kg).
- Sostres reticulars 7,5 + 25 + 7,5 (10.752,03 m2) i lloses armades de formigó (2.340,45 m3).

 

Galeria d'imatges