Catàleg comercial

Catàleg comercial

 

Edificació

Sorigué cobreix tot el procés constructiu de manera integral amb els estàndards de qualitat més alts. A més d’especialitzar-se en l’edificació industrial i residencial, té un gran bagatge en construccions singulars com centres sanitaris, educatius i esportius, hotels i aparcaments, entre d’altres.

 

Construccions hoteleres

Sorigué cobreix de manera integral tot el procés constructiu amb els estàndards de qualitat més elevats. A més d’estar especialitzat en l’edificació industrial i residencial, posseeix una gran trajectòria en construccions singulars com hotels.