Construcció de l’edifici d’usos diversos de l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament de Còrdova.


Construcció de l’edifici d’usos diversos de l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament de Còrdova.

Client:
Ajuntament de Còrdova. Procordoba
Tipus d'obra:
Equipaments
Arquitecte:
Pedro Peña / Antonio Peña

Construcció de l’edifici d’usos diversos de l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament de Còrdova.

L’obra consisteix en la construcció de les noves naus municipals i dels edificis destinats a oficines administratives i centre de control i medi ambient de l’Ajuntament de Còrdova. Les naus estan formades per pòrtics de pilars i jàsseres de formigó armat. La coberta està formada per encavallades metàl·liques i coberta tipus sandvitx. 

Els tancaments es van executar amb panells de formigó prefabricat. Tant els edificis com les naus compten amb totes les instal·lacions necessàries, tant d’oficina com de control de l’enllumenat de la ciutat, com també de tot tipus de tallers (mecànics, fusteria, ferreria, túnel de rentat de camions, etc.).

 

Galeria d'imatges