Construcció del complex parroquial Ascensión del Señor, a Sevilla


Construcció del complex parroquial Ascensión del Señor, a Sevilla

Client:
Arxidiòcesi de Sevilla
Localització:
Sevilla
Tipus d'obra:
Equipaments
Arquitecte:
Salvador Cejudo / Joaquín Pérez

Construcció del complex parroquial Ascensión del Señor, a Sevilla

Execució de la Fase II del complex parroquial Ascensión del Señor de Sevilla. A la Fase I, es van construir els salons parroquials i l’habitatge del rector al costat d’altres zones de servei de la parròquia, distribuïdes al voltant d’un gran pati central. A la Fase II, es va construir l’església per completar l’edificació existent tot tancant, a més, la quarta façana del gran atri que es definia en la fase anterior.

Fonamentació amb pilons enriostats entre si amb ceps i bigues centradores i encastats en el nivell de les graves a una profunditat de 10 m.
 

Estructura metàl·lica, excepte en zones on es realitza una estructura mixta de forjats de xapa col·laborant de formigó armat i perfils de suport d’acer S275.

Coberta de xapa, inclòs l’aïllament tèrmic de tipus ISOVER IBR i acústic de tipus ISOVER 150/175.

Façana de xapa exterior similar a la coberta. Portes i finestres exteriors amb vidre reversible.

Fustams interiors de fusta massissa i soleres de marbre.

 

Galeria d'imatges