Via pública i senyalització

Vía pública y señalización
MANTENIMIENT URBÀ

Via pública i senyalització


Desenvolupem activitats de manteniment de diferents elements presents a la via pública.

Duem a terme les obres d’urbanització i manteniment de paviments i senyalització viària. En aquesta línia de servei destaca el nostre procediment d’incidència exprés, que permet l’enregistrament d’incidències a la via pública mitjançant telèfons intel·ligents i la seva comunicació immediata al servei corresponent. 

PROJECTES

Pàgines

Conservació i reposició dels elements de la infraestructura urbana a Fuengirola
Màlaga
see more
Obres de remodelació del campus de la Universidad Alfonso X el Sabio a Villanueva de la Cañada, Madrid
Madrid
see more
Obres de renovació de l'àrea esportiva del parc de Poniente a Villanueva de la Cañada, Madrid
Madrid
see more
Obres de remodelació de voreres a dues places del districte de Carabanchel, Madrid
Madrid
see more
Obres de pavimentació i millora de l'accessibilitat al districte de Carabanchel, Madrid
Madrid
see more
Renovació de voreres als districtes de Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas i Vicálvaro
Madrid
see more
Adequació i modernització de parcs infantils al districte de Moncloa-Aravaca
Madrid
see more
Reforma i conservació d'espais públics al districte de Moncloa-Aravaca
Madrid
see more
Millora de la pavimentació i reforma del carrer Francisco Balseiro i els jardins de Carlos París al districte de Tetuán
Madrid
see more

Pàgines