Via pública i senyalització

Vía pública y señalización
MANTENIMIENT URBÀ

Via pública i senyalització


Desenvolupem activitats de manteniment de diferents elements presents a la via pública.

Duem a terme les obres d’urbanització i manteniment de paviments i senyalització viària. En aquesta línia de servei destaca el nostre procediment d’incidència exprés, que permet l’enregistrament d’incidències a la via pública mitjançant telèfons intel·ligents i la seva comunicació immediata al servei corresponent. 

PROJECTES

Servei d’intervenció ràpida (UIR) per al manteniment de la via pública a Sant Just Desvern
Barcelona
see more
Actuacions en execució subsidiària en espais públics
Madrid
see more
Manteniment de la via pública de Badalona
Barcelona
see more
Servei de conservació de la via pública al municipi de Fuenlabrada
Madrid
see more
Manteniment dels paviments de la zona est de Barcelona
Barcelona
see more
Manteniment de la via pública del districte de Sant Martí
Barcelona
see more
Conservació dels paviments de Granada
Granada
see more
Reparació i manteniment de la via pública de Tarragona
Tarragona
see more