Construcció d'un nou parc a la seu de Canal de Isabel II de Madrid


Construcció d'un nou parc a la seu de Canal de Isabel II de Madrid

L'obra consisteix en una doble intervenció a la parcel·la on es troben les oficines centrals de l'empresa pública Canal de Isabel II al districte de Chamberí, Madrid: Remodelació de la franja oest per a la construcció d'un passeig enjardinat i zona d'esbarjo de lliure accés. Substitució del recinte perimetral per unificar la imatge corporativa amb el conjunt de les zones verdes de la instal·lació.

Client:
Canal de Isabel II, S.A.
Localització:
Madrid
Període:
2019-2020
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats
Import:
1.183.296,30 €
Remodelació de la zona verda
Es du a terme la remodelació d'una superfície de més de 3.700 m² per crear un espai de passeig i esbarjo a l'aire lliure amb activitats per a totes les edats. Després de l'enderrocament de l'aparcament existent, s'amplia la zona destinada al parc i s'afegeixen una sèrie de passejos lleugers el traçat i les zones d'ús dels quals tenen en compte la vegetació i, sobretot, l'arbratge propi del recinte. Per a la conservació adequada, s'instal·la una nova xarxa de reg automàtic amb telegestió, canonada de degoteig i difusors de baix consum hídric.
 
Les instal·lacions es revitalitzen amb diverses espècies arbustives, aromàtiques, plantes vivaces, 50 arbres de gran port i palmeres canàries. A més, es dissenya un jardí vertical o mur verd de 240 m² amb sistema hidropònic de reg automatitzat, dipòsit de 8.000 litres i 7.000 plantes de 14 espècies diferents. 
 
S'instal·len jocs infantils adaptats a diferents capacitats. Per a les activitats físiques es crea un circuit biosaludable amb barres de cal·listènia. El mobiliari urbà, la senyalística, la il·luminació LED amb sistema de regulació, les llums ornamentals amb focus incorporats i les balises decoratives, també amb LED, complementen el nou parc, que està obert a la ciutadania.
Substitució del recinte perimetral
L'altra fase de l'obra consisteix en la construcció d'un nou recinte perimetral exterior a la parcel·la, de gairebé 500 metres lineals, adjacent als carrers José Abascal i Bravo Murillo. Els fonaments, mitjançant la sabata correguda de formigó armat, s'han aconseguit amb un mur de fàbrica de maó d'un peu i mig de gruix i 120 pilastres de formigó armat de 35x35 disposades cada 4,20 metres. Una fabricació xapada amb granit, cada pilastra està acabada amb una qualitat superior i amb capçaner treballat amb pedra calcària buixardada. Les pilastres es rematen, a més, amb capçaner treballat a quatre cares i es coronen amb una peça especial, treballada en forma de coll i bola ornamental, elaborada amb la mateixa pedra calcària. Entre pilastres es disposa de serralleria ornamental per unificar la identitat visual del recinte amb la resta d'instal·lacions de Canal de Isabel II.
 
Per complementar la feina, es rehabilita el monument de Bravo Murillo sota les indicacions de la Direcció General de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Madrid. 
Aquesta obra l'ha executat la UTE Parque Bravo Murillo, formada per les empreses Sorigué: Ambitec, Acsa Obras e Infraestructuras i Constraula.

Aquesta obra l'ha executat la UTE Parque Bravo Murillo, formada per les empreses Sorigué: Ambitec, Acsa Obras e Infraestructuras i Constraula.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades principals del servei
Superfície total pavimentada 

Llamborda fotocatalítica: 635 m2
Paviment de granit: 160 m2
Paviment de cautxú: 385 m2
Tarima d'ipé: 85 m2
Pavigespa: 220 m2
Superfície total enjardinada: 2.510 m2
Gespa de praderies: 840 m2
Praderies de Dichondra repens (de baix consum hídric): 670 m
Descàrregues


Galeria d'imatges