Reg al marge dret del riu Llobregat


Reg al marge dret del riu Llobregat

El projecte preveu la realització d’una xarxa de reg automàtic per aspersió i la presència d’una xarxa de boques de reg per a usos puntuals.

Client:
Ajuntament del Prat de Llobregat
Localització:
Barcelona
Període:
De juny del 2010 a octubre del 2010
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

El projecte preveu la realització d’una xarxa de reg d’aspersió del talús dret del Llobregat al municipi del Prat de Llobregat. La zona que cal regar és un talús de la llera, plantat amb prat.

Substitució del sistema de reg manual per un sistema automàtic per aspersió.
Instal·lació de programador compatible amb la telegestió.

Instal·lació de xarxa de boques de reg.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tub PE Ø 140 mm PN-16 atm: 75 m.
Tub PE Ø 110 mm PN-16 atm: 895 m.
Tub PE Ø 90 mm AD PN-16 atm: 176 m.
Tub PE Ø 75-50-40 mm PN-10 atm: 864 m.

Tub corrugat PE Ø 200-63 mm: 2.902 m.
Arquetes de registre 0,4 x 0,4 x 0,4 m: 18 u.
Arquetes de registre 0,6 x 0,6 x 0,7 m: 15 u.
Arquetes de registre circulars: 2 u.

Descodificadors d’1, 2 i 4 estacions: 32 u.
Boques de reg Ø 40 mm: 44 u.
Aspersors: 103 u.
Longitud de l’obra: 1.580 m.


Galeria d'imatges