Millora d’instal·lacions al Park Güell


Millora d’instal·lacions al Park Güell

Projecte executiu de millora de les instal·lacions al Park Güell, a la ciutat de Barcelona.

Client:
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
De setembre del 2011 a octubre del 2011
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

El projecte té com a objectiu millorar diversos punts febles d’algunes de les instal·lacions dels jardins i la part forestal de la zona monumental del Park Güell, ja que han quedat desfasades normativament i s’han de regularitzar i homogeneïtzar.

Nova connexió del comptador forestal de reg fins al Forat del Vent (instal·lació de reg).
Segregació de les fonts existents a la zona monumental del parc (instal·lació cicle de l’aigua).

Connexió elèctrica de la zona de la cova.

 
DETALLS

Dades tècniques

Arqueta de registre 0,6 x 0,6 x 0,6 m: 29 u.
Tub PE Ø 140 m AD PN-10 atm: 520 m.
Tub corrugat PVC Ø 300 mm: 127 m.

Tub corrugat PVC Ø 100 mm: 556 m.
Paviment formigó: 23 m3.
Paviment llamborda granítica: 56 m2.

Vàlvula comporta Ø 125 mm: 7 u.
Vàlvula reductora pressió 2: 5 u.


Galeria d'imatges