Millora i ordenació d’àrea de descans


Millora i ordenació d’àrea de descans

Projecte de millora i ordenació de l’àrea de descans PK 246 + 265 Sud, autopista AP-7 (Tarragona).

Client:
ACESA - ABERTIS
Localització:
Tarragona
Període:
2010 (2 mesos)
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

Millora i ordenació dels espais relatius a l’àrea de descans de l’AP-7 a l’altura del Pont del Diable.

A causa de la seva especial situació, al costat de l’aqüeducte romà de les Ferreres, i tenint-ne en compte les reduïdes dimensions, es duu a terme una millora integral de l’àrea, actuant principalment en els punts següents:

Modificació de la terciària.
Ordenació dels vials i les zones d’aparcament.
Separació de la plataforma d’aparcament creant una zona de pícnic.
Instal·lació d’un mirador amb vistes a l’aqüeducte.
Instal·lació d’una passarel·la per a vianants de fusta tractada d’accés a la zona de l’aqüeducte.
Plantació d’arbres i arbustos.
Hidrosembra de tota la zona.
Asfaltatge i senyalització vertical i horitzontal.

 
DETALLS

Dades tècniques

Obra civil

Desbrossament: 4.000 m².
Excavació i rebliment: 4.614 m².
Paviment de llamborda: 1.300 m².
Vorada de formigó: 145 ml.

Elements de fusta

Baranes: 315 m.
Paviments: 126 m².
Elements de mobiliari: 12 u.

Jardineria

Arbres: 158 u.
Arbustos: 360 u.
Flors: 1.200 u.


Galeria d'imatges