Remodelació de la Plaça Espanya de Sabadell


Remodelació de la Plaça Espanya de Sabadell

Es tracta de la fase dues del projecte de “Remodelació de la Urbanització de la Plaça d'Espanya”, fase dividida en dos lots - obra civil i jardineria- amb l'objectiu de treballar amb empreses especialitzades en cada àmbit. El lot de jardineria, realitzat per Sorigué, s'executa una vegada s'ha realitzat l'obra civil, encara que va haver-hi algun període en el qual tots dos processos van conviure i va ser necessària la coordinació amb l'altra empresa.

Client:
Ajuntament de Sabadell
Localització:
Barcelona
Període:
Març-desembre 2018
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

Les obres a la Plaça Espanya busquen una nova configuració de l’espai creant petit jardí de producció embolcallat per un bosquet en galeria de tipus planifoli  qLes obres a la Plaça Espanya busquen una nova configuració de l’espai creant petit jardí de producció embolcallat per un bosquet en galeria de tipus planifoli  que ressegueix la línia principal d’evacuació de les aigües. 

El  jardí es troba a la cota alta de l’altiplà que defineix la coberta de les infraestructures ferroviàries d’ADIF on pomeres en espatllera és l’element verd protagonista. Per altra banda, les capçades del bosc en galeria conformen l’horitzó més proper d’aquest jardí de producció.

Per fer això possible, l’obra es basa en la modificació de la topografia considerant sempre un dels principals condicionats, les infraestructures ferroviàries soterrades.

El lot dos inclou també les tasques de reg i jardineria posteriors a les tasques d’obra civil.ue ressegueix la línia principal d’evacuació de les aigües. 

El projecte inclou:

  • Instal·lació de la xarxa de reg d’acord amb la topografia i configuració de l’espai. Això inclou reg aeri (aspersió)  permanent o d’implantació i suport segons la tipologia de coberta vegetal i reg localitzat (degoteig). 
  • Moviment de terres d’aportació en les àrees de plantació per tal d’obtenir una millora rellevant de la qualitat del sòl, així com l’aportació de substrat en àrees de plantació.
  • Plantació i implantació de diferents tipus de cobertura vegetal com gespa, hidrosembra, AF300, planta mitjana i gran en  contenidor, així com plantació de bulboses.
  • Tasques posteriors a la plantació com l’estesa d’encoixinat vegetal.
 
DETALLS

Dades tècniques

Xarxa de reg
Instal·lació de reg:
2.500  m
 
Degoters arbrat:
147 ut
 
Aspersors emergents:
90 ut

Moviment de terres
Llaurada amb tractor i/o motocultor:
5.377 m2
 
Aportació de terra i compost:
815 m3
 
 

Cobertes vegetals
Plantació d’arbusts:
8.800 ut.
 
Superfície de gespa:
850  m2
 
Superfície de Prat:
1.390 m2

Plantació d’arbrat:
172 ut.

Bulboses:
93 m2

Descàrregues


Galeria d'imatges