Instal·lacions exteriors del museu Can Framis


Instal·lacions exteriors del museu Can Framis

Obres del projecte executiu de les instal·lacions dels exteriors del museu Can Framis, al districte 22@ de Barcelona.

Client:
As. Administrativa de Coop. de la Unitat d’Actuació núm. 1 del PERI del sector Campus Audiovisual
Localització:
Barcelona
Període:
Del 2009 al 2010
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

Projecte del paisatgista Martín Franch. Es tracta d’un parc amb ambient marcadament forestal amb plantacions d’àlbers i alzines simulant un bosc amb camins estrets de formigó envoltats de dunes cobertes amb heura.

Com que el projecte recuperava les naus de l’antiga fàbrica de Can Framis, la cota mitjana del jardí i de les naus del museu es troba més o menys a 1,5 m per sota de la cota de carrer. Aquest fet implica que el museu i el jardí es considerin com a zona inundable.

Per donar una solució que garanteixi l’evacuació ràpida de les aigües pluvials, es projecta la construcció d’un dipòsit de formigó armat soterrat per a la recollida d’aigües pluvials i el bombament posterior d’aquestes aigües a la xarxa de clavegueram.

 

Galeria d'imatges