Parc Empresarial Urbà DISTRICTE 38


Parc Empresarial Urbà DISTRICTE 38

Adequació inicial i manteniment de les instal•lacions del Parc Empresarial Urbà DISTRICTE 38.

Client:
Bankia Inmobiliario FII
Localització:
Barcelona
Període:
D’octubre del 2014 al 2016
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

Zones verdes i espai d’ús del Parc Empresarial Urbà DISTRICTE 38, a Barcelona.

El servei consisteix principalment en l’adequació de les zones verdes per corregir les greus deficiències existents, que no permeten el desenvolupament de la vegetació.

També s’hi inclouen actuacions de millora de l’espai d’ús públic, amb la col·locació de mobiliari urbà nou.

 
DETALLS

Dades tècniques

Feines incloses en el servei:

Substitució del substrat vegetal existent.
Millora de la xarxa de drenatge.
Substitució de vorada prefabricada de formigó per vorada d’acer Corten.
Subministrament i col·locació d’una pèrgola i noves jardineres d’acer Corten.

 

Trasplantaments d’espècies existents.
Adaptació de la xarxa de reg al nou disseny.
Plantació de noves espècies més adaptades a l’entorn.
Treballs posteriors de manteniment i neteja


Galeria d'imatges