Obres de conservació del Parc de la Solidaritat del Prat de Llobregat


Obres de conservació del Parc de la Solidaritat del Prat de Llobregat

El Parc de la Solidaritat és un dels Parcs emblemàtics de la ciutat amb quasi 2 ha de superfície i una vegetació diversa i madura. El projecte original va ser redactat per l’arquitecta Inma Jansana al 1998. El parc ha estat restaurat a partir d’un anàlisi dels aspectes a recuperar de la proposta original.

Client:
Ajuntament del Prat de Llobregat
Localització:
Barcelona
Període:
Gener- maig 2019
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

La  proposta de restauració del parc ha estat dirigida a recuperar i respectar l’essència original del parc al mateix temps que es realitzen les correccions necessàries per assolir un parc pel pas del temps i la pressió d'ús, per a aconseguir un parc que respongui a les necessitats actuals.
 
L’objectiu és potenciar els tipus de plantacions, usos i circulacions que s’han consolidat i canviar i reduir la vegetació que no ha funcionat.

En el referent als paviments, es conservaran tal qual estan però, en el cas del sauló, s’ha realitzat un anivellament exhaustiu.  S'ha substituït el paviment de fusta del llac..
 
El mobiliari s’ha reubicat i s’han instal·lat alguns elements addicionals. Es creen nous murets de contenció i s’instal·laran baranes en alguns parterres. Finalment  s’han incorporat nous jocs infantils.
 

 
DETALLS

Dades tècniques

Paviment de sauló (676,50 m2)

Tarima de fusta (30 m2)

Noves plantacions
 
Espècies arbustives
Westringia 'Jervis Gem'
Ceanothus griseus 'Yankee Point'
Pittosporum tobira 'Nana'
Abelia floribunda
Hebe 'Wiri Image'
Salvia Royal Bumble
Teucrium fruticans
Rosa Aspirine Rose
Hemerocallis x 'Mary Guenther'
Prunus laurocerasus
Coprosma repens 'Marble Queen'
Salvia leucantha
Lonicera etrusca
 
 

Juncus effusus
Typha latifolia
Hedera hibernica
Bulbine frutescens
 
Espècies arbòries
Cercis canadensis
Melia azedarach
Magnolia soulangeana
Platanus x hybrida Vallis Clausa

Descàrregues


Galeria d'imatges