Arranjament del talús de l’espai lliure de l’Avinguda de Catalunya a Igualada


Arranjament del talús de l’espai lliure de l’Avinguda de Catalunya a Igualada

El projecte de Batlle i Roig Arquitectes a l’Av. de Catalunya d’Igualada, busca la millora d’un gran espai a l'aire lliure situat a una zona cèntrica de la ciutat d’Igualada, on fer activitats lúdiques i culturals de gran aforament. Aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat.

Client:
Ajuntament d’Igualada
Localització:
Barcelona
Període:
Inici: Març 2017 Durada: 3 mesos
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

El projecte vol crear un espai de descans tant per als espectadors del European Balloon Festival com per als ciutadans que ho utilitzaran quotidianament. I, per altra banda, vol fomentar el desenvolupament de la biodiversitat i gestionar de forma intel·ligent les aigües superficials.
 
Així doncs, la proposta fomenta un entorn urbà saludable per a les persones i per al conjunt dels ecosistemes naturals propis del lloc, propiciant la presència de flora i les infiltracions de fauna dins la ciutat.
 
L’àmbit d’intervenció està constituït per un talús que delimita el prat de la zona industrial i té una superfície total de 0,6 ha. 

Els elements principals són:
 - Grades de travesses de fusta que solucionen el desnivell existent entre les parcel·les industrials i el prat.

- Jardí dels ocells, al límit superior del projecte, on es manté l’arbrat existent i es reforça a través de la plantació de nous arbres de fulla perenne que permetin fer tanca i consolidar el límit amb la zona industrial. 

- Un camí de tarima de fusta recorrerà tot l’àmbit connectant els carrers d’Itàlia i França 

- El  jardí de les papallones, juntament amb el camí de fusta.

 
DETALLS

Dades tècniques

Grades de travesses de fusta
Sistema de 4 grades de 270 m 
Per més de 1000 persones
Paviment de sauló
 
 
Camí de tarima de fusta
d’ample mínim de 1,8 m
64.34 m2

Noves plantacions
 
Espècies arbustives
Lavandula dentata
Perovskia atriplicifolia
Gaura lindheimeri
Rosmarinus officinalis
Verbena sp
Santolina
Sedum acre
Forsythia intermèdia
Euryops pectinatus

Espècies arbòries
Populus alba ‘nivea’
Jacaranda mimosifolia
Albizia julibrissin
Celtis australis
Prunus serrulata ‘Kanzan’
Acer saccharinum
Cupressucyparis leylandii
Prunus dulcis

Descàrregues