Arranjament de 10 àrees de jocs infantils de quatre districtes de Barcelona


Arranjament de 10 àrees de jocs infantils de quatre districtes de Barcelona

L’objectiu d’aquesta obra és la renovació de 10 àrees de joc infantil de quatre districtes de la ciutat de Barcelona (Lot1A) executant els canvis necessaris per a la millora de diverses àrees de joc existents, i substituint els elements de joc i d’infraestructura malmesos què inclouen.

Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA)
Localització:
Barcelona
Període:
Novembre 2016- Gener 2017
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

El Lot 1A inclou la renovació i millora de 10 àrees de jocs infantils de la ciutat de Barcelona.  Aquestes són àrees què per la seva antiguitat i el seu desgast per l’ús intensiu, han esdevingut obsolets, i estan al límit en el compliment de les normatives vigents sobre seguretat en les àrees de joc infantil.

La remodelació prevista implica la intervenció sobre els paviments, jocs, tancament, mobiliari i senyalització.
 

S'ha fet la remodelació integral de les zones següents:
1  Plaça Creu Roja
2  Plaça Creu Roja A
3  Diagonal Selva de Mar-Josep Pla
4  Diagonal Selva de Mar-Josep Pla
5  Plaça Diagonal Mar
6  La Pau CV Manuel Ainaud
7  La Pau CV Artur Martorell
8  Alfons Magnànim
9  Diagonal- Fluvià-Veneçuela
10 Garcia Faria- Bilbao-Josep Pla
 

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície:
Plaça Creu Roja A1                     117,00m²
Plaça Creu Roja A3                    121,00 m2
Selva de Mar-Josep Pla A1         45,21 m2
Selva de Mar-Josep Pla A3        42,30 m2
Plazç Diagonal Mar                    110,00 m2
 

La Pau CV Manuel Ainaud              113,00 m2
La Pau CV Artur Martorell               85 m2
Alfons Magnànim                            195,00 m2
Diagonal- Fluvià-Veneçuela           45,21 m2
Garcia Faria- Bilbao-Josep Pla     121.00 m2
 

Descàrregues


Galeria d'imatges