Conservació del parc del Bosc de Volpelleres en Sant Cugat del Vallès


Conservació del parc del Bosc de Volpelleres en Sant Cugat del Vallès

L'obra aconsegueix únicament la superfície destinada a parc urbà, aproximadament 117.626 m2. El bosc i el camí que inclou el parc conserven unes característiques topogràfiques i de vegetació allunyades de la imatge convencional d'un parc urbà. Per aquest motiu s'arregla fent-lo més accessible i garantit, al mateix temps, la seva cura i conservació, preservant la seva condició forestal dins de l'entorn urbà.

Client:
Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
Localització:
Barcelona
Període:
Febrer - maig 2019
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

L'obra del parc del Bosc de Volpelleres preveu l'augment de l'accessibilitat i millora del servei que presta al seu entorn urbà alhora que es preserva la condició forestal de l'àmbit.
 
Per a fer-ho possible s'han realitzat actuacions mínimes com:

  • El tractament d'alguns trams del camí existent; suavitzar el pendent, ampliar l'amplària i/o es corregir la curvatura per a, per exemple, permetre l'accés de camions de bombers.
  • Creació de 2 camins auxiliars amb accés de vianants i vehicles de bombers o de manteniment.

 
Per això, AMBITEC duu a terme, entre altres tasques:

  • La pavimentació en trams on les característiques del terreny causin una major deterioració, així com la contenció de murs.
  • La construcció del recinte de manteniment (edificació 36 m2 executada per Constraula, empresa del mateix grup, i recinte exterior de 120m2).
  • Implantació de la zona de jocs infantils, àrees de descans i un mirador, tot això dotat amb el mobiliari urbà pertinent.

 
El que respecta a la vegetació es preveu:

  • La conservació de la flora associada a la riera, formada per arbres d'interès.
  • La regeneració de la zona de la pineda on es contempla la tala selectiva, neteja d'arbres caiguts i desbrossament selectiu d'arbustos
 
DETALLS

Dades tècniques

Paviments
 
Nou camí de serveis:
545m
Sauló Sòlid:
5.291m
Cautxú:
125 m2

Jardineria

Tala arbres exemplars:
500 u
Desbrossament selectiu d’arbusts:
57.120 m2
Desbrossament d’alta dificultat (per espècies o per l’orografia):
10.200 m2
 

Mobiliari urbà i jocs infantils
 
Barana de fusta tipus
Parc de Collserola:

180.7 m
Bancs i papereres d’acer
corten:

14 u i 7 u
Zona de jocs infantils format
per:

1 Tobogan, 2 gronxadors i 3 molles
Conjunt d’equipament esportiu.
 

Descàrregues


Galeria d'imatges