Manteniment integral de les instal·lacions dels vuit hospitals de l'Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir


Manteniment integral de les instal·lacions dels vuit hospitals de l'Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir

El manteniment integral de les instal·lacions dels hospitals inclou tots els aspectes i treballs relatius a electricitat, fontaneria, feines de paleta, climatització, fusteria, pintura, etc. que afectin l'edificació, les instal·lacions i l'equipament que forma part dels hospitals.

Client:
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
Localització:
Còrdova
Període:
Juny de 2021 - gener de 2023
Tipus de servei:
Manteniment d’edificis i equipaments
Tipologia:
Equipaments
Import:
3.356.500,00€ per any
El servei de manteniment integral d'instal·lacions dels hospitals de l'Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir inclosa en l'objecte d'aquest contracte inclou tots els aspectes i treballs relatius a electricitat, fontaneria, feines de paleta, climatització, fusteria, pintura, etc. que afectin l'edificació, les instal·lacions i l'equipament que forma part dels hospitals.
 
A més de les instal·lacions generals, el servei prestarà especial atenció a una sèrie d'instal·lacions crítiques que formen part de cada centre hospitalari. Es duen a terme els manteniments preventiu, correctiu i tècnic-legal seguint la normativa vigent per a cadascun.
Les instal·lacions crítiques dels centres són:
- Centres de transformació
- Grups electrògens d'emergència
- Parallamps
- Bombes de calor (VRV)
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda
- Compressors d'aire medicinal
- Purificadors d'aire medicinal
- Instal·lacions de protecció contra incendis
- Sistemes de control
- Calderes
- Instal·lació de gasos medicinals

 

 
Descàrregues


Galeria d'imatges