Manteniment de la Línia 9 del Metro de Barcelona


Manteniment de la Línia 9 del Metro de Barcelona

Serveis de manteniment de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. Trams II i IV per a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (ens públic de la Generalitat de Catalunya)

Client:
lnfraestructures Ferroviàries de Catalunya, (Línia Nou Manteniment, SL).
Localització:
Barcelona
Període:
Tram II: servei anual, des del novembre de 2012. Tram IV: servei anual, des del setembre de 2014
Tipus de servei:
Manteniment i rehabilitació d'edificis
Tipologia:
Edificis
Import:
Tram II: 1.215.000 € (IVA no inclòs). Tram IV: 1.180.000 € (IVA no inclòs)

Contracte de prestació de serveis de conservació i manteniment de determinats sistemes de les instal·lacions corresponents a les estacions dels trams ll i IV de la línia 9 del metro de Barcelona.

Prestació de serveis de conservació i manteniment de quadres elèctrics, canalitzacions, preses de corrent, SAI i posada a terra; detecció, extinció d’incendis i revisió d’extintors; pous de buidatge i equips de bombament;

enllumenat normal i d’emergència; aparells de climatització en sales tècniques; infraestructures d’obra civil, tancaments i serralleria; centres de transformació de mitjana tensió i baixa tensió, i generadors autònoms.

 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis a realitzar

Tram II: UTE Manteniment L9 T-2. Tram comprès des de l’estació de Zona Universitària fins a l’estació de Zona Franca. 

Actuació:
Fase I: manteniment d’estacions sense passatgers.
Fase II: manteniment d’estacions de servei.

 

Tram IV: UTE Manteniment L9 T-4. Tram comprès des de l’estació de Sagrera fins a les estacions de Can Zam i Gorg.
Actuació: Manteniment d’estacions de servei.

Mitjans del servei

Serveis de manteniment: Personal qualificat. Mitjans auxiliars.

Descàrregues


Galeria d'imatges