Obres de millora i condicionament del Cementiri de Sarrià


Obres de millora i condicionament del Cementiri de Sarrià

Obres d'adequació i millora del Cementiri de Sarrià, en el marc del contracte dels serveis integrals de les dependències de Cementiris de Barcelona. L'abast de les actuacions realitzades ha consistit en el condicionament dels accessos al recinte, la millora dels sistemes de drenatge i sanejament, i l'adequació dels parterres i vials de terra.

Client:
Cementiris de Barcelona, S.A.
Localització:
Barcelona
Període:
2020 - 2022
Tipus d'obra:
Manteniment d’edificis i equipaments
Situat al barri de les Tres Torres de Barcelona, el Cementiri de Sarrià, amb més de 100 anys d'història, continua sent el recollit cementiri de poble que va ser des dels seus inicis, conservant l'aire intimista i senzill de sempre.
 
Amb l'objectiu de mantenir aquesta essència, s'ha apostat per una solució de paviment Naturasfalt, innovador sistema de Sorigué que descobreix la pedra natural de l'asfalt, aconseguint realçar la bellesa interior del material mitjançant el seu poliment, obtenint una millor integració en l'entorn i una millora substancial en la seva funcionalitat i manteniment.
A les zones d'arbreda amb problemes de grans arrels, s'ha utilitzat un paviment drenant que ajudarà a la filtració de l'aigua al subsol i evitarà que les arrels aflorin a la superfície, provocant deformacions del paviment.
 
S'ha construït una nova xarxa de sanejament i drenatge de les aigües per mantenir els vials en condicions òptimes per al trànsit de les persones que visiten el cementiri o circulen a través d'ell. També s'han substituït les canonades d'alimentació d'aigua potable destinada als serveis del cementiri. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics​: 133 m³
 
Instal·lació de xarxa de canonades de drenatge i sanejament: 207 m
Instal·lació de xarxa d'aigua potable​: 115 m
 
Platina de xapa d'acer galvanitzat de 100x10 mm: 310 m 
Base de paviment asfàltic​: 1.482 m²
 
Paviment Naturasfalt color ocre sintètic, polit Boulevard: 1.482 m²
Descàrregues


Galeria d'imatges