Manteniment del parc zoològic de Barcelona


Manteniment del parc zoològic de Barcelona

Serveis tècnics integrals de manteniment del parc zoològic de Barcelona. Manteniment preventiu, manteniment correctiu, serveis de neteja, jardineria i obres d’adequació associades.

Client:
Barcelona Serveis Municipals (BSM)
Localització:
Barcelona
Període:
Del novembre del 2013 al desembre del 2015
Tipus de servei:
Manteniment i rehabilitació d'edificis
Tipologia:
Equipaments
Import:
3.800.000 €

El parc zoològic de Barcelona és un espai singular en què cada dia cal dur a terme la planificació obligada de tots els treballs i els serveis que s’hi executen segons les necessitats de les diferents col·leccions d’animals, així com de l’afluència de visitants. S’hi duen a terme els serveis tècnics integrals de manteniment del parc amb una dotació aproximada de 50 operaris i amb una presència continuada durant les 24 hores els 365 dies de l’any.

Complementàriament, es compta amb la participació de manera recurrent d’altres empreses o activitats del grup: Nordvert, activitats subaquàtiques i Firtec, entre altres.

 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis per realitzar

Manteniment: manteniment preventiu, tecnicolegal, correctiu i conductiu.

Neteja: vials i paviments, oficines i edificis, serveis públics, vidres i rètols, recollida de residus, piscines.

Jardineria: poda i recollida de restes, gespa, arbustos exteriors, instal•lacions internes i manteniment correctiu.

Mitjans del servei

Personal:
Manteniment: 14 operaris
Neteja: 20 operaris
Jardineria: 6 operaris.

Mitjans:
1 camió grua.
2 camions elèctrics.
4 tricicles elèctrics.
1 braç articulat.
1 escombradora.

Descàrregues


Galeria d'imatges