Manteniment i conservació de vials i equipament de la Zona d’Activitat Logística del Port de Barcelona


Manteniment i conservació de vials i equipament de la Zona d’Activitat Logística del Port de Barcelona

Manteniment de la senyalització vertical, senyalització horitzontal i la realització de nous passos de vianants elevats a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona.

Client:
CILSA
Localització:
Barcelona
Període:
2009 - 2011 i 2015 - 2019
Tipus d'obra:
Manteniment d’edificis i equipaments
Tipologia:
Portuària
Import:
484.770,07 € (IVA exclòs)

Es duen a terme les següents tasques de conservació:
 
Senyalització horitzontal:
Repintat de les marques vials existents (eixos de separació de carrils, vores de calçada, línies de parada, pas de vianants, passos de vianants, fletxes, símbols i paraules, reserves de bus, taxis  i càrrega i descàrrega, prohibició de parada i estacionament).
 
Senyalització vertical:
Recol·locació o col·locació de cartell o senyal, instal·lació de pal d'acer, senyal, excavació i formigonat per a fonamentació de la senyalització, col·locació de vinils de senyals/cartells i cartells directoris d'empreses, subministrament i col·locació de suport i cartell indicatiu de senyalització per parades de bus, punts de trobada, retirada a abocador de senyalització.
 
Implantació de nova senyalització.

Servei d'inspecció: 
Resum mensual amb les actuacions realitzades durant el mes, així com actuacions pendents.
 
Gestió documental:

 • Planificar manteniments i inspeccions
 • Generar ordres de treball
 • Gestionar incidències
 • Gestionar magatzem
 • Gestionar informes tècnics i econòmics associats al contracte,   d'acord amb les ratis i indicadors establerts
 • Incorporar tota la informació tècnica associada al contracte (parts de treball, certificacions)
 
DETALLS

Dades tècniques

Les diferents operacions a realitzar dins del contracte son: 
 • Senyalització vertical
 • Cartelleria
 • Direccional ZAL - Prat de Llobregat
 • Direccional ZAL - Barcelona
 • Senyalització posicional ZAL - BCN i ZAL -  PRAT
 • Cartell directori d’empreses
 • Parades bus
 • Elements de senyalització
 • Senyalització horitzontal
 • Passos de vianants
Descàrregues


Galeria d'imatges