Manteniment integral dels edificis i dependències municipals de Tarragona


Manteniment integral dels edificis i dependències municipals de Tarragona

Servei triennal de conservació i manteniment d'edificis, i manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de les dependències municipals de Tarragona dut a terme per l'empresa Axer.

Client:
Ajuntament de Tarragona
Localització:
Tarragona
Període:
2019 -2020. Amb opció de pròrroga d'1+1 anys
Tipus de servei:
Manteniment i rehabilitació d'edificis
Import:
4.518.000 € (IVA no inclòs)
Servei triennal de manteniment de les instal·lacions i elements constructius dels edificis; de manteniment preventiu, conductiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques i electròniques; de fontaneria, conducció d'aigua i gas, de calefacció i aire condicionat;
de seguretat i contra incendis; d'instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Tarragona. Gestió i seguiment d'incidències mitjançant l'aplicació informàtica GMAO.
 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis que s'han de realitzar
 
Serveis de manteniment i conservació:
 
Conservació i manteniment d'edificis.
 
Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions:
 
Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
 

Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de fontaneria, conducció d'aigua i gas.
Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat.
 
Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis.
 
Serveis de tecnologia de la informació i les comunicacions:
 
Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions.
Mitjans del servei 

 

Serveis de manteniment:
Personal qualificat.
1 director/a tècnic/a del servei.
2 administratius/ves.
3 encarregats/es del servei.
1 cap d'equip.
8 oficials de 1a.
6 oficials de 2a.
4 tècnics/es de manteniment de piscines.
1 tècnic/a de documentació.
Mitjans auxiliars.
10 vehicles elèctrics.
Descàrregues


Galeria d'imatges