Manteniment integral de l’edifici centre de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus


Manteniment integral de l’edifici centre de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Conservació i manteniment de béns mobles i immobles de l'Hospital Sant Joan de Reus. S'ofereixen tots els serveis preventius, de manteniment i reparació de l'edifici, així com dels equips i instal·lacions en diferents àmbits.

Client:
EDP Sant Joan de Reus Baix Camp
Localització:
Tarragona
Període:
Març 2021 - febrer 2023 (+3)
Tipus de servei:
Manteniment i rehabilitació d'edificis
Import:
1.794.574 € (IVA exclòs)
Amb una superfície de 93.000 m², l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus serveix a una població de més de 175.000 habitants i és centre de referència en medicina vascular, oncologia, cirurgia bariàtrica, plàstica i toràcica per al conjunt de la província de Tarragona.
 
Amb personal qualificat disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, aquest servei inclou totes les labors de manteniment de l'edifici central de l'hospital, així com la conservació i reparació dels seus equips i instal·lacions. A més de la primera intervenció, s'ofereixen serveis de manteniment general, preventiu,
normatiu/legal, correctiu, conductiu, predictiu i proactiu de l'edifici i de determinats equips i instal·lacions.
 
Es realitzen millores i reparacions elèctriques i electròniques, de lampisteria, de conducció d'aigua i gas, de calefacció i aire condicionat, de seguretat i contra incendis, d'instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions.
 
Quant a la gestió i seguiment de les incidències, aquesta es realitza mitjançant l'aplicació informàtica GMAO. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis
 
Conservació i manteniment d’edificis.
 
Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions: 
• elèctriques i electròniques
• de lampisteria, conducció d'aigua i gas
• de calefacció i aire condicionat
• de seguretat i contra incendis
• informàtics i de telecomunicacions
Abast
 
• Manteniment preventiu, normatiu/legal, correctiu, conductiu, predictiu i proactiu.
• Treballs operatius, suporti tècnic i acompanyament a tercers.
• Manteniment de la documentació i legalització de les instal·lacions.
Mitjans 
 
Personal qualificat:
• 1 director/a del servei
• 1 encarregat/ada
• 1 tècnic/a administratiu/va
• 10 oficials de primera
 
Mitjans auxiliars:
• 1 vehicle
• Personal de suport
Descàrregues


Galeria d'imatges