Manteniment de les instal·lacions i elements constructius dels edificis de la Universitat de Lleida


Manteniment de les instal·lacions i elements constructius dels edificis de la Universitat de Lleida

Servicios de conservación y mantenimiento de edificios y servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de los campus Rectorat, campus CapPont, campus ETSEA, campus Ciències de la Salut y campus Igualada de la Universidad de Lleida (UdL).

Client:
Universitat de Lleida
Localització:
Lleida
Període:
2020 – 2022 (Opció 1+1)
Tipus de servei:
Manteniment i rehabilitació d'edificis
Import:
1.229.711,06€ (IVA exclòs).
Servei de manteniment de les instal·lacions i elements constructius dels edificis.
 
Servei de manteniment preventiu, conductiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques, de lampisteria, conducció d'aigua i gas, de calefacció i 
aire condicionat, contra incendis i de control i gestió de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Lleida (UdL).
 
Gestió i seguiment d'incidències mitjançant aplicació informàtica GMAO. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis a realitzar
 
Serveis de manteniment i conservació:
Conservació i manteniment d’edificis.
 
Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions:
Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de lampisteria, conducció d'aigua i gas.
 
Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat.
 
Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis.
Serveis de tecnologia de la informació i les comunicacions:
Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions.
 

Mitjans del servei
 
Serveis de manteniment:
Personal qualificat:
1 enginyer tècnic industrial.
1 enginyer en disseny industrial.
9 oficials de 1a.
Mitjans auxiliars.
4 vehicles elèctrics.
Descàrregues


Galeria d'imatges