Actuacions diverses al recinte i edificis de la Institución Ferial de Madrid, IFEMA


Actuacions diverses al recinte i edificis de la Institución Ferial de Madrid, IFEMA

Realització de diverses actuacions i manteniment dins del complex d’edificis parcel·les annexes. Les actuacions es realitzen principalment en paral·lel al funcionament habitual del recinte firal. Es manté especial cura per evitar possibles interferències amb el personal, visitants i expositors per a que les obres no suposin una reducció de confort per als usuaris.

Client:
Institución Ferial de Madrid (IFEMA)
Localització:
Madrid
Període:
2012-2016
Tipus d'obra:
Manteniment d’edificis i equipaments
Import:
Segons projecte

Subministrament i muntatge de les canonades d’acer preaïllades de les xarxes d’aigua calenta dels pavellons i locals del recinte firal.
4.968 m de canonada d’acer al carboni electrosoldat, P235GH/P235TR1, segons UNE-EN 10217, amb aïllament tèrmic a base de PEAD, tractat amb raigs UVA. Diàmetre entre 65 i 200 mm.
 
Adequació de col·lector de sanejament
Substitució de 185 m de col·lector enterrat en tub de PVC de paret corrugada doble de 315mm, amb reconstrucció de les arquetes de cada tram.

Remodelació de l’escalinata d’accés des del Centre de Convencions

  • Demolició de l’escalinata existent.
  • Construcció d’estructura amb maons per a posterior col·locació de graons.
  • Sanejat de fixació de les baranes i dels laterals

 
Subministrament i muntatge de les canonades d’acer preaïllades de les xarxes d’aigua calenta dels pavellons i locals del recinte ferial
744 m de canonada portadora d’acer al carboni electrosoldat P235GH/P235TR1/TR2, segons norma UNE-EN 10217, aïllament tèrmic d’espessor reforçat a base d’espuma de poliuretà i coberta d’alta densitat tractada contra raigs UVA. Diàmetres 150 i 200 mm.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges