Naturasfalt


Naturasfalt

Acabat per a paviments asfàltics que descobreix la pedra natural incorporada a la barreja i realça la bellesa interior del material mitjançant el poliment.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel

Naturalitat amb totes les prestacions. Naturasfalt és un sistema d'acabat de la capa de rodolament que aprofita totes les prestacions de l'asfalt. Per mitjà de la selecció dels àrids i els colors i la possibilitat de fer servir materials 100 % reciclats i subproductes, descobrim la bellesa interior de l'asfalt.

Procés d'execució

Primerament es duu a terme l'estesa de l'asfalt amb el disseny escollit. Com a paviment asfàltic té les mateixes prestacions d'execució que qualsevol estesa de mescla bituminosa: alts rendiments i la possibilitat d'obertura al trànsit rodat i de vianants poques hores després de compactar-lo.

L'endemà de l'estesa i la compactació es poden començar les tasques d'acabat del paviment per mitjà del poliment intel·ligent. Són tasques molt ràpides amb rendiments molt similars a l'asfaltatge amb la possibilitat d'executar-se amb trànsit de vianants obert. No genera soroll ni pols i, si no es duu a terme l'acabat de resina de poliuretà, l'obertura al trànsit és immediata.

Projectes executats

Passeig de Gràcia a Barcelona
Plaça del Castell i Rambla 15 d'abril a La Canonja
Rambla del Poble Nou a Barcelona
Col·legi Montseny a Sant Just Desvern
Escola Pegaso a Barcelona
Col·legi Sant Lluís-Bosch a Begues
Plaça de la Constitució a les Borges Blanques

 

Característiques

Naturasfalt és un paviment asfàltic continu, flexible i decoratiu, el disseny del qual permet infinites combinacions mitjançant l'elecció dels colors i les mides dels àrids per obtenir diferents tipus d'acabats. El disseny de l'acabat ens permet adaptar-nos a l'entorn i donar continuïtat a diferents paviments existents. L'estudi de la composició de la mescla i la flexibilitat que aporta l'asfalt garanteixen un paviment d'alta qualitat i durabilitat.

Disseny de la mescla bituminosa per aconseguir l'acabat triat pel client. Aquest sistema ofereix la possibilitat de combinar les mides i els colors diferents dels àrids, així com pintar amb pigments la mescla.

Fabricació, estesa i compactació de la mescla bituminosa, així com poliment intel·ligent posterior.
Paviment continu, flexible, durador i d'execució ràpida. El seu comportament viscoelàstic evita l'aparició prematura de fissures i en permet l'adaptació als moviments del paviment. Aquestes característiques en perllonguen la vida útil.
Les reposicions en aquest tipus d'asfalt són més ràpides que amb un altre paviment i les diferències visuals de color queden minimitzades a causa del procés de poliment intel·ligent.
En emprar materials propis del disseny de mescles bituminoses per a carreteres, NATURASFALT compleix els requisits necessaris de resistència al lliscament.
El sistema de poliment intel·ligent ens permet triar la microtextura final de l'acabat i reforça la resistència al lliscament.

Descàrregues


Galeria d'imatges