Naturasfalt


Naturasfalt

Sistema que descobreix la pedra natural de l'asfalt i aconsegueix ressaltar la bellesa interior del material mitjançant un procés de poliment.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel
Naturalitat amb totes les prestacions de l'asfalt. Naturasfalt és un sistema d'acabat decoratiu de la capa de rodament asfàltica. Es duu a terme mitjançant formulacions adaptades, també permet escollir àrids de diferent naturalesa i color, i utilitzar materials reciclats. Gràcies a aquest al procés de poliment intel·ligent es descobreix la bellesa interior de l'asfalt.
Amb al disseny personalitzat de cada mescla, s'aconsegueix una adaptació del paviment, de la mateixa manera que es fa amb altres ja existents, i mantenir una continuïtat amb l'entorn.

 

Execució
 
El procés es duu a terme com si fos una mescla asfàltica convencional, amb alts rendiments i possibilitat d'obertura al trànsit rodat i de vianants poques hores després de la seva compactació.
 

El dia següent d'haver realitzat l'estès i compactat de la mescla Naturasfalt, ja es pot començar amb les tasques de poliment intel·ligent de la superfície. 
 
Un procés ràpid que no genera soroll ni pols. El rendiment que s'aconsegueix és similar al de l'asfalt, però es pot executar amb trànsit de vianants obert.
 
Existeixen diferents acabats disponibles en funció de si es vol tractar la superfície amb resina de poliuretà un cop s'hagi polit. Si no es vol tractar, l'obertura al trànsit és immediata. 
A continuació, es detallen els processos:
 
1. RS Asphalt Basic Plus
Consisteix a desbastar la superfície mitjançant una polidora i, posteriorment, netejar amb aigua a pressió.
 
2. RS Asphalt Boulevard
Consisteix a desbastar la superfície mitjançant una polidora, aplicar la beurada bituminosa 
RS Bituplus, desbastar la superfície tractada per eliminar la beurada sobrant i netejar.
 
3. RS Asphalt Top Plus
Consisteix a desbastar la superfície mitjançant una polidora, aplicar la beurada bituminosa RS Bituplus, desbastar la superfície tractada per eliminar la beurada sobrant, polvoritzar amb resina segelladora RS Protecplus i netejar.
 
 
 

Característiques

  • Paviment continu, flexible i de llarga durada. El seu comportament viscoelàstic evita l'aparició prematura de fissures i en permet l'adaptació als moviments del paviment.
  • Disseny personalitzat a les necessitats particulars de cada entorn gràcies a la possibilitat de combinar diferents mides d'àrids, colors i pigments.
  • En utilitzar materials propis de mescles bituminoses per a carreteres, garanteix el compliment necessari de la resistència al lliscament.
  • Les reposicions en aquest tipus d'asfalt són més ràpides que en els convencionals i les diferències visuals de color es redueixen a causa del procés de poliment intel·ligent. 
Descàrregues


Galeria d'imatges