Instal·lació de l’accés a les boques d’entrada als filtres tancats de la dessalinitzadora del Prat


Instal·lació de l’accés a les boques d’entrada als filtres tancats de la dessalinitzadora del Prat

Disseny, fabricació i muntatge d’estructura per l’accés a les boques d’home laterals, superiors i ventoses dels 20 filtres tancats de la dessalinitzadora d’El Prat de Llobregat (ITAM Llobregat), Barcelona.

Client:
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat
Localització:
Barcelona
Període:
Setembre 2018 – febrer 2019
Tipus de servei:
Projectes
Import:
895.125,36 € (IVA exclòs)

Dins del conjunt de fases de tractament de potabilització d’aigua de la dessalinitzadora d’El Prat de Llobregat existeix un conjunt de 20 filtres tancats  pressuritzats per la filtració de l’aigua del mar.

El projecte consisteix en el disseny, fabricació i muntatge de l’estructura necessària per accedir a les boques d’home laterals, boques d’home superiors i ventoses dels 20 filtres per poder realitzar les tasques de manteniment sense haver de disposar de mitjans auxiliars.
 
DETALLS

Dades tècniques

Estructura
Subministrament i muntatge d’estructura de 70t fabricada en AISI 316L formada per perfils principals tipus HEB-200 i HEB-120.

Escales
Subministrament i muntatge de 2 escales de 3 nivells fabricada en AISI 316L formades per perfils principals tipus UPN-220 i de 20 escales per l’accés al fossat fabricades en AISI 316L formades per perfils tipus UPN-160.
 
 

Barana
Subministrament i muntatge de 700m de barana de protecció fabricada en PRFV amb fixacions en AISI 316L.

Entramat
Subministrament i muntatge de 465m2 d’entramat en PRFV antilliscant mitjançant sorra de sílice amb pas de malla de 7mm, certificat per resistència al foc,  antilliscant i a l’abrasió, amb fixacions en AISI 316L.

Descàrregues


Galeria d'imatges