Adjudicació de reixes, tamisos i comportes per a la IDAM i la PTAR del projecte PROVISUR a Lima


Adjudicació de reixes, tamisos i comportes per a la IDAM i la PTAR del projecte PROVISUR a Lima

Disseny, fabricació i subministrament de 7 reixes automàtiques de cadenes, 2 tamisos filtrants, 26 reixes manuals, 15 comportes canal i 17 comportes murals per a estacions de dessalinització i de tractament d'aigües residuals a Lima, Perú.

Client:
SEDAPAL (Servei de clavegueram i aigua potable de Lima) i Ministeri d'Habitatge, Construcció i Sanejament de Perú.
Localització:
Amèrica
Període:
Subministrament el març de 2019
Tipus de servei:
Projectes

TEDAGUA S.A. ha contractat a l'empresa especialitzada en equips hidràulics de Sorigué, Coutex, el subministrament d'equips per a la producció d'aigua potable a partir de la dessalinització d'aigua de mar i el tractament d'aigües residuals en una instal·lació dessaladora d'aigua de mar (IDAM) i una planta de tractament d'aigües residuals (PTAR) de nova construcció per als districtes del sud de Lima, Perú. La concessió del projecte, anomenat Provisió de Serveis de Sanejament per als Districtes del Sud (PROVISUR),

ha estat atorgada per l'Estat peruà a través del Servei de clavegueram i aigua potable de Lima (SEDAPAL) i el Ministeri d'Habitatge, Construcció i Sanejament de Perú. El seu objectiu és assegurar el subministrament d'aigua potable a aquests districtes durant tot l'any, les 24 hores del dia, i aconseguir, a més, un tractament de les aigües residuals que en permeti la reutilització parcial per al reg de parcs i jardins, assegurant la qualitat ambiental dels seus abocaments al mar, d'acord amb la normativa internacional.

 
DETALLS

Dades tècniques

Reixa automàtica de cadenes:
7 reixes de neteja automàtica de cadenes de fins a 1 m d'amplada i 8 m d'alçada de descàrrega, amb pas de 15 mm i 25 mm. Fabricades totalment en acer inoxidable AISI 316L.

Tamís escala:
2 tamisos “Step Screen” de 0,6 m d'amplada i 2,2 m d'alçada de descàrrega, amb un pas entre làmines de 3 mm. Fabricats totalment en acer inoxidable AISI 316L.

Comporta mural:
17 comportes murals de fins a 1,2 m d'amplada i 1,2 m d'alçada, dissenyades per a una càrrega d'aigua de fins a 8,5 m. Fabricades totalment en acer inoxidable Superduplex S32750 i acer inoxidable AISI 316L, segons aplicació.

Comporta canal:
15 comportes canals de fins a 1,2 m d'amplada i 1,2 m d'alçada. Fabricades totalment en acer inoxidable Superduplex S32750 i acer inoxidable AISI 316L, segons aplicació.

Reixa manual:
27 reixes manuals de fins a 7,2 m d'alçada i 1 m d'amplada, amb un pas de 15 mm, 25 mm o 60 mm en funció de l'aplicació. Fabricades totalment en acer inoxidable AISI 316L.

Descàrregues