Tamisos i filtres

Tamices y filtros slide
EQUIPS HIDRÀULICS

Tamisos i filtres


Els tamisos i filtres tenen la funció de retenir els residus sòlids presents en els fluïts, per la qual cosa, la mida i calibre de les zones de pas han de ser inferior a les de les partícules a retenir.

Els nostres tamisos i filtres estan adaptat per a tractar tant aigües pluvials com residuals, i tenen una gamma d’aplicació que inclou seccions de residus compreses entre 0,25 i 10 mm.

PRODUCTES

Filtre cadena rotatiu
see more