Certificacions - Equips hidràulics

Certificacions

 


Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

UNE-EN ISO 22000 | Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments

Les empreses Acsa, Obras e Infraestructuras i Coutex, en el seu àmbit d'acció a l'àrea de Tecnologia Hidràulica, han acreditat un sistema d'innocuïtat alimentària que garanteix la qualitat i la seguretat de la prestació dels serveis relacionats amb les xarxes de proveïment d'aigua potable.