Desarenament i desgreixatge

Desarenado y desengrasado slide
EQUIPS HIDRÀULICS

Desarenament i desgreixatge


El nostre sistema de desarenament i desgreixatge es realitza mitjançant un pont de desplaçament longitudinal que normalment s’ubica sobre carrils i està proveït de rasquetes per a la recollida d’elements flotants, accionades mitjançant un mecanisme elevador.

Existeix la possibilitat d’instal·lar una bomba submergida per al bombeig d’arenes.