Disseny i fabricació d'equips per a una planta depuradora a Ali Mendjeli, Algèria


Disseny i fabricació d'equips per a una planta depuradora a Ali Mendjeli, Algèria

Disseny i fabricació dels equips electromecànics de l'obra: comportes, barres, ponts, airejadors de superfícies, classificadors de sorres, cargols compactadors i separadors de greixos per a una estació depuradora.

Client:
ONA (Office National de l'Assainissement Algérie)
Localització:
Àfrica
Període:
Inici: març de 2016 Durada: 30 mesos.
Tipus de servei:
Projectes

Ali Mendjeli és una ciutat de nova creació situada al sud de Constantina, Algèria. El seu nom és un homenatge al militar i polític algerià del mateix nom que va lluitar a la guerra de la independència d'Algèria.

 
La nova EDAR d'Ali Mendjeli, dimensionada per a 260.000 habitants equivalents, és un projecte 

impulsat i finançat per l'Office National de l'Assainissement (ONA) d'Algèria, una entitat pública que pertany al Ministère des Ressources en Eau.

Tots els equips subministrats van passar una inspecció prèvia a l'enviament realitzada per una delegació de membres de l'ONA que es va desplaçar a Barcelona.

 
DETALLS

Dades tècniques

Reixes:
Sis reixes automàtiques de neteja de cadenes, fabricades en acer inoxidable AISI316L, amb un pas de fins a 6 mm, i una reixa manual d'entrada.
 

Ponts:
Dos ponts decantadors de succió diametral de 55 m de diàmetre, dos ponts longitudinals desarenadors i dos espessidors de fangs. Fabricats en acer inoxidable AISI316L.

Altres equips:
Un concentrador de greixos
Un classificador de sorres
Tres cargols compactadors
Una cullera bivalva.
Conjunt de col·lectors i maniguets de l'EDAR.

Descàrregues


Galeria d'imatges