Reixa de cadenes RCD3


Reixa de cadenes RCD3

La Reixa de cadenes RCD3 és el resultat d'un procés d'innovació iniciat per l'empresa l'any 2016 per obtenir un producte que elimini els residus, com ara tovalloletes humides i altres productes d'higiene personal, que actualment arriben a les depuradores.

Tant les Administracions públiques com les empreses que es dediquen a la depuració d'aigües residuals porten temps advertint de l'arribada a les estacions de depuració d'un nou tipus de residus, com són les tovalloletes humides i altres productes similars d'higiene personal.

Aquests residus estan compostos per fibres que requereixen molt més temps de descomposició que els residus tradicionals: aquests productes apareixen al final del procés en forma d'esquinçalls de draps i obstrueixen el pas d'altres residus.

L'abocament generalitzat als vàters d'aquest nou tipus de residus genera problemes d'obturacions i avaries als equips i a les instal·lacions de les depuradores que n'afecten el bon funcionament, a més del conseqüent dany mediambiental.

La Reixa de cadenes RCD3 és una reixa de neteja automàtica on tots els seus elements de disseny s'han previst per a l'eliminació tant dels nous residus (tovalloletes humides i productes d'higiene personal) com dels residus convencionals.

Un cop completada la fase de pretractament amb la reixa RCD3 i eliminats els residus, les aigües residuals segueixen la seva depuració en les etapes de tractament primari, biològic i secundari, sense ocasionar problemes derivats de la presència d'aquests.

La posada en marxa i el funcionament continuat en diferents estacions de depuració d'aigües residuals d'aquesta nova gamma d'equips han confirmat que la dita gamma s'adequa a les necessitats del client: realitzar una adequada eliminació automàtica d'aquests nous residus i reduir les aturades i les avaries en la instal·lació.

 
DETALLS

Dades tècniques

Principals elements de la Reixa de cadenes RCD3

El bastidor disposa dels elements estructurals que proporcionen el suport dels diferents elements funcionals, com ara el motoreductor, pinyons motrius, barrots o guies de cadenes, entre d'altres.
 
El sistema motriu està totalment protegit amb portes de fàcil accés i dimensionat als requisits d'eliminació de residus.
 
El motoreductor està previst amb la potència i el factor de transmissió adequat a les peticions específiques. El gir es transmet a l'eix motriu, que va collat als pinyons motrius. Aquest eix està recolzat a ambdós costats sobre rodaments autoalineables fixats al bastidor.
 

Els pinyons motrius i les cadenes tenen característiques de resistència a alta càrrega i resistència a la corrosió necessàries per a l'aplicació.
 
En funció de les peticions de cada client, es disposen les seves característiques mecàniques.
 
Els barrots de la reixa, les pintes, el netejapintes i la planxa de neteja, així com els sistemes de fixació al bastidor de tots aquests elements, estan dissenyats amb l'objectiu d'eliminar la nova tipologia de residus.

La reixa s'equipa amb múltiples pintes de neteja en funció de les dimensions de la màquina, a fi d'arribar a una elevada freqüència de neteja.
 
Els materials de construcció de la RCD3 s'escullen en funció de les necessitats concretes de l'operació i les pròpies del client. L'acer inoxidable amb tractament superficial és el material més utilitzat per la nostra empresa.

Descàrregues


Galeria d'imatges