Comportes

Comportes slide
EQUIPS HIDRÀULICS

Comportes


Les comportes hidràuliques són mecanismes que serveixen per a aïllar o obturar el pas d’un fluït, generalment aigua. Consten de tres parts: taulell, marc-guia i accionament. Es dissenyen per a diferents càrregues d’aigua i alçades d’accionament, en funció dels requeriments de la instal·lació.

Les nostres comportes poden ser elaborades en qualsevol tipus de material i s’utilitzen en canals de transvasament d’aigua, de regadiu, estacions depuradores, estacions de tractament d’aigües potables, clavegueram, embasaments i processos industrials. Desenvolupem vuit tipus diferents de comportes, com les comportes canal, mural, basculant i Taintor, entre d’altres.

PRODUCTES

Destacats

Comporta Taintor radial
see more