Espessiment

Espesamiento
EQUIPS HIDRÀULICS

Espessiment


El nostre sistema d’espessiment consisteix en un equip motriu, campana central, braços radials que suporten les rasquetes d’escombratge de fons i incorporen piquetes centrals que obren canals per afavorir l’ascensió de l’aigua.

El nostre disseny, tant del grup motriu com del mecanisme de rasquetes, permet el correcte funcionament de l’espessidor tot i quan la concentració de llots sigui, molt elevada.