Comportes del Canal Segarra Garrigues

Compuertas del Canal Segarra Garrigues

Comportes del Canal Segarra Garrigues

Coutex, Equips i Projectes, S.A. ha estat l'empresa adjudicatària del disseny, subministrament i muntatge de totes les comportes del Canal Segarra Garrigues, en els sis trams en què va ser dividida la construcció de l'obra. Cada tram és realitzat per diferents empreses contractants.

Client:
Aguas de las Cuencas de España S.A. (ACUAES)
Localització:
Lleida
Període:
2007 – En construcció
Tipus de servei:
Projectes

El Canal Segarra Garrigues és una de les obres hidràuliques de regadiu més importants d'Europa. El canal, amb una longitud de 85 quilòmetres, proveeix a 70.150 hectàrees, de les quals 47.110 són noves hectàrees que s'han convertit per a regadiu, la qual cosa suposa un total de 17.000 regants beneficiats de 70 municipis diferents.

El disseny es realitza a partir dels requeriments funcionals i dimensionals en cada tram. Tots els dissenys finals de cadascuna de les comportes es realitzen en 3D.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tipologia d'equips

Comportes taintor.
Ataguies.
Comportes canal.
Comportes murals.

Qualitat i traçabilidad

Tots els matèrials utilitzats en la fabricació de les seves compuertas tenen certificats d'origen en la Unió Europea. Les comportes s'han realitzat en acer al carboni, les estanqueïtats s'han fet amb goma EPDM i perfils d'acer inoxidable AISI 304L.

Solució integral

El subministrament de les comportes és un complet “claus en mà”, des de la *concepció inicial del disseny fins a la programació dels automatismes i les seves comunicacions.


Galeria d'imatges