Ventilació

Aireación slide
EQUIPS HIDRÀULICS

Ventilació


Un dispositiu de ventilació consta d’un grup motor-reproductor, directament acoblat a un rodet de ventilació per mitjà d’un eix vertical. La senzillesa d’aquesta construcció assegura una marxa sense averies.

Les característiques de disseny i fabricació del nostre grup motor-reductor permeten suportar els esforços axials iradials originats per l’acció de l’aigua. De la mateixa manera, el rodet de ventilació ha estat desenvolupat amb la finalitat d’obtenir un òptim rendiment hidràulic, elevada aportació d’oxigen i reduïdes possibilitats d’obstruccions. Als tancs molt profunds, la circulació de l’aigua s’assegura mitjançant un tub d’aspiració.