Transportadors

Transportadores
EQUIPS HIDRÀULICS

Transportadors


Els nostres equips transportadors es composen de dues gammes, cargols transportadors, amb o sense compactació, i cintes transportadores.

Ambdues gammes es dimensionen d’acord a la quantitat i característiques del sòlid a transportar i es dissenyen els punts d’entrada i sortida per a una òptima integració en el procés.