Reixes

Rejas slide
EQUIPS HIDRÀULICS

Reixes


Les nostres reixes estan dissenyades especialment per a desbastos de tipus mitjà i gruixut, sent els passos útils iguals o majors a 10 mm. Fabriquem reixes per a canals superficials o pous profunds, sense limitació d’alçada de descàrrega ni amplada de canal i, depenent del tipus de residu a desbastar, de neteja a favor o contracorrent.

Les nostres reixes s’utilitzen en plantes de tractament d’aigües, indústria química, regadius i estacions de bombeig per a separar elements sòlids de líquids.

PRODUCTES

Reixa de cable automàtica
see more
Reixa de cadenes RCD3
see more