Obres d’ampliació de la Ronda Nord de Córdova i connexió amb l’Autovia C-31 de la ciutat


Obres d’ampliació de la Ronda Nord de Córdova i connexió amb l’Autovia C-31 de la ciutat

Construcció d'una via ràpida amb caràcter de ronda urbana des de l'entorn del Parc de la Asomadilla fins a l'enllaç amb l'Avinguda Agrupación Córdoba i la seva connexió amb l'Autovia CO-31 a la ciutat de Còrdova.

Client:
Ayuntamiento de Córdoba
Localització:
Còrdova
Període:
Setembre 2019 - juny 2021
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Tipologia:
Carreteres i autopistes
Import:
6.761.913,10 € (IVA inclòs)
Arquitecte:
Rafael Ruiz Giménez, Rafael Horcajada Fernández, Pedro Luis de Juan López

Dissenyada per a una velocitat de 80 km/h (AV-80), aquesta via de circumval·lació es concep com una via ràpida. No obstant això, en la intersecció amb l'Avinguda Agrupación Còrdova es disminueix la velocitat fins als 60 km/h. L'actuació s'inicia a 30 metres de l'encreuament amb el carrer Sor Ángela de la Cruz. En aquest primer tram, entre el PK 0+000 i el PK 0+500, situat al nord del carrer Ingeniero Ruiz de Azúa i sobre l'actual Canal del Guadalmellato, s'executa el moviment de terres i l'entubament del canal.

La ronda comença amb un únic carril en la calçada dreta per a passar a tenir dos carrils en el sentit en el qual avancen els punts quilomètrics a partir del carrer Sor Ángela de la Cruz. En sentit contrari, la circulació finalitza en la denominada Glorieta 2 que condueix el trànsit fins a la Glorieta 1 i que no forma part del tronc principal.

Aquesta connexió s'ha dotat de dos carrils per a facilitar la sortida del trànsit procedent del barri de Mirabueno. No obstant això, l'estructura E-1 està preparada perquè, en el futur, pugui suportar dos carrils d'entrada a la ciutat. Entre el PK 0+500 i el PK 1+000, sobre el carrer Madres Escolapias, s'executa la glorieta inferior, dos ramals d'accés i la connexió amb Fuente de la Salud. A partir del carrer Sor Ángela de la Cruz, la traça gira en planta cap al Nord.
 
Format per dues estructures independents, aquest pas ja construït permet l'ordenació dels diferents trànsits amb un diàmetre interior de 40 m i tres carrils de 4 m. Finalment, entre el PK 1+000 i el PK 2+000, es travessen dues línies aèries d'energia elèctrica que passen a ser soterrades: una particular de Cosmos que presta subministrament a la pedrera i la d'Endesa ‘Cepamsa Chinales’ que proveeix al polígon industrial.
 
DETALLS

Dades tècniques

Longitud estructura 1
82 m
 
Longitud estructura 2
78m
 
Longitud estructura 3
60m
 
Excavació de terres
40.950 m3
 
Farciment de terres 
12.730 m3
 
Sòl seleccionat
21.630 m3
 
Sòl estabilitzat
49.010 m2
 
Sòl ciment 
10.255 m3
Llast artificial
2.090 m3
 
Mescles bituminoses
17.560 T
 
Xarxes pluvials/sanejament
3.175 m
 
Abastiment FD ǿ 800 mm
875 m
 
Xarxa d'il·luminat
4.345 m
 
Xarxa elèctrica Alta Tensió
760 m
 
Sengles per als vianants
3.010 m
 
Formigons
7.560 m³
 
Mur de terra reforçada
4.310 m²
Descàrregues


Galeria d'imatges