Túnels viaris a la plaça de les Glòries


Túnels viaris a la plaça de les Glòries

Execució dels túnels al nus viari sota la plaça de les Glòries a Barcelona

Client:
BIMSA – Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
Localització:
Barcelona
Període:
Febrer 2018 - gener 2021
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Tipologia:
Túnels
Import:
7. 704.330,31 € (IVA exclòs)

Obra d’execució dels túnels viaris sota la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos.

Conegut popularment com a plaça de les Glòries, el nus viari de la plaça de les Glòries Catalanes es troba al districte de Sant Martí, a la frontera amb l'Eixample. Aquí conflueixen tres de les avingudes més importants de la ciutat de Barcelona: la Diagonal, la Meridiana i la Gran Via de les Corts Catalanes.
 
A l'abril de 2017, BIMSA va rescindir el contracte signat amb l'empresa constructora UTE Túnel Glòries per a l'execució de les obres dels túnels viaris. 
A partir de llavors, es va actualitzar el "Projecte modificat Nº1 del projecte executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos" per a recollir tant l'obra executada fins a la rescissió del citat contracte com la nova part pendent d'execució.

Els treballs pendents del túnel 1 (Lot 3) han comprès el tram d'obra civil des de la meitat del Pou 2 fins a l'encreuament del col·lector Claperós al punt quilomètric (Pk) 0 + 552,5 i han inclòs l'execució del pas inferior 3 sota la línia 1 de FMB.

 
 
DETALLS

Dades tècniques

Els principals elements estructurals realitzats en aquest tram del Lot 3 han estat els següents:
 
· Execució de tubs de fitació parcial del túnel de L1 mitjançant clavat de tubs metàl·lics de 110mm de diàmetre. Posteriorment, aquests tubs van ser armats, formigonades i posttesats.

 
· Pas inferior sota L1 en estructura de doble marc de formigó armat i executat amb carro d'encofrat en avanços de 3m.
 
 
 
 
 
 
· Recrescut de mòduls pantalla centrals des de la cota de màxima excavació fins a la cota de coberta.
 
· Execució d'1 puntal (costat mar i muntanya) del nivell 1 del Pou 3.
 
· Execució dels puntals del nivell 2 del Pou 2 dins de l'àmbit d'obres.
 
· Col·locació de plaques alveolars i execució de la capa de compressió en els trams de coberta prefabricada entre puntals dins de l'àmbit d'obres.
 
· Execució de la contra volta del Pou 2 i Pou 3 dins de l'àmbit d'obres.
 
· Execució de les sortides d'emergència del Pou 3.
 
· Execució dels paraigües de micropilots sota el túnel ferroviari de Metre de Barcelona Línia 1.
 
· Execució dels ancoratges provisionals al terreny de les pantalles laterals del Pou 2 dins de l'àmbit d'obres. 
Descàrregues


Galeria d'imatges